Bình Dương sẽ dùng 1.100 tỉ đồng vốn vay ODA từ Nhật Bản để phát triển hệ thống xe buýt nhanh kết nối Bình Dương – TP.HCM – Đồng Nai, hình thành mạng lưới giao thông định hướng dọc tuyến metro.
Bình Dương nhận khoản vay hơn 1.000 tỉ đồng vốn ODA phát triển hạ tầng giao thông

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký thỏa thuận khoản vay gần 11.000 tỉ đồng cho 3 dự án ở Việt Nam. Trong đó, dự án cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương nhận khoản vay khoảng 1.1000 tỉ đồng.

Dự án cải tạo giao thông công cộng tại Bình Dường là công trình nhóm A có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó dự kiến nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Nhật Bản hơn 1.300 tỉ đồng, nguồn vốn đối ứng của tỉnh hơn 700 tỉ đồng.

Dự án bao gồm một số hạng mục chính như 6 cầu vượt tại các nút giao lớn trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (là tuyến đường chính nối Bình Dương – TP.HCM). Đồng thời, dự án sẽ triển khai tuyến buýt nhanh (BRT) kết nối giữa Thành phố mới Bình Dương và ga Suối Tiên, dài hơn 30km. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2019-2025.

Ngoài dự án trên, hai dự án còn lại nhận vốn ODA là chương trình “Hỗ trợ ngân sách chung để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam hậu đại dịch Covid-19” nhận khoản vay 8.750 tỉ đồng; Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) nhận khoản vay 829 tỉ đồng.